ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας.

Εμπορία παντός τύπου πυροσβεστήρων, πυροσβεστικού υλικού, σταθμών εργαλείων κ.α.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας COSMAR MARINAKIS είναι:


  • Προμήθεια, αναγομώσεις, επιθεωρήσεις παντός τύπου πυροσβεστήρων (φορητών & τροχήλατων)
  • Επιθεωρήσεις και επισκευές σωσίβιων σχεδίων (liferafts) και προμήθεια αυτών
  • Υδραυλικές δοκιμές, εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετρήσεις συστημάτων CO2
  • Εγκαταστάσεις συστημάτων
  • Πυρασφάλειας
  • Αυτόματης πυρόσβεσης
  • Πυρανίχνευσης
  • Εγκατάσταση και κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων και σωληνώσεων
  • Επιθεωρήσεις υδροστατικών μηχανισμών και προμήθεια σωστικών εφοδίων
  • Έλεγχος ασφάλειας πλοίων

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 112