Πυροσβεστήρας τροχήλατος, 25 Kg, ξηράς σκόνης Inox