Πυροσβεστήρας τροχήλατος, 50 Kg, ξηράς σκόνης Inox