ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ακολουθώντας μια δυναμική πορεία βασισμένη στις γνώσεις, στην εμπειρία και στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, έχει διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των εργασιών της στον Ελληνικό χώρο προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας και αξιοπιστίας. Φιλοδοξεί δε όχι μόνο να ενισχύσει την θέση της στην Ελληνική αγορά, αλλά και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στις Βαλκανικές χώρες.

Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας COSMAR MARINAKIS είναι:


  • Προμήθεια, αναγομώσεις, επιθεωρήσεις παντός τύπου πυροσβεστήρων (φορητών & τροχήλατων)
  • Επιθεωρήσεις και επισκευές σωσίβιων σχεδίων (liferafts) και προμήθεια αυτών
  • Υδραυλικές δοκιμές, εγκεκριμένο κέντρο επανελέγχου φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης, μετρήσεις συστημάτων CO2
  • Εγκαταστάσεις συστημάτων
  • Πυρασφάλειας
  • Αυτόματης πυρόσβεσης
  • Πυρανίχνευσης
  • Εγκατάσταση και κατασκευή αντλητικών συγκροτημάτων και σωληνώσεων
  • Επιθεωρήσεις υδροστατικών μηχανισμών και προμήθεια σωστικών εφοδίων
  • Έλεγχος ασφάλειας πλοίων

Εμπορία παντός τύπου πυροσβεστήρων (φορητών & τροχήλατων) πυροσβεστικού υλικού, σταθμών εργαλείων, μανικών, ρακόρ, βαννών, αναπνευστικών συσκευών, προσωπίδων, springler, συστοιχιών CO2, συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης (FM200 & INERGEN), δίκρουνων, αφρογεννητριών, πυροσβεστικών σκονών και αφρών.